die artige / "Katharina", 15cm x 15cm, Aquarellfarbe auf Leinwand

die artige / „Katharina“, 15cm x 15cm, Aquarellfarbe auf Leinwand